Všeobecné obchodní podmínky - Jan Karafiát

Všeobecné obchodní podmínky - Jan Karafiát

1. Úvodní ustanovení

PROVOZOVATEL: JAN KARAFIÁT, IČO : 64223779, DIČ: CZ7605193156
PROVOZOVNA: Srnojedy 31, 53002 Pardubice, email : obchod.karafiatek@seznam.cz, tel. 603 930 492 ( po-ne 8-20 hod.)

Číslo účtu : 19-2630370267/0100 ( Komerční banka a.s.)

JSEM PLÁTCE DPH

 

 

2. Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě karafiatek.cz. Internetový obchod provozuje Jan Karafiát , Pardubická 31,Srnojedy, 530 02, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník). Ceny jsou platné pouze na tomto eshopu, nikoliv v kamenné prodejně.

 

3. Kdy a jak dostanu zboží?

Po potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž jej expedujeme průběžně. Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, jeho expedice se posouvá o termín dodání distributorem, o tom vás budeme telefonicky informovat. Do jednoho až dvou dnů od expedice Vám dorazí zásilka na Vámi zvolenou adresu.

 

 

4. Doprava

Česká republika:
Pro dopravu používáme Českou poštu. Je možné zboží po domluvě vyzvednout osobně.

Poštovné a balné :

ČP ( balík do ruky) s dobírkou 159 kč

ČP ( balík do ruky) platba předem 99 kč

ČP ( balíkovna) s dobírkou 99 kč

ČP ( balíkovna) platba předem 69 kč

U objednávek nad 1500 kč je poštovné a balné zdarma s podmínkou platby předem

 

5. Objednávka a uzavení kupní smlouvy
1.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu karafiatek.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.

2.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. 3.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 4.4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6.6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu karafiatek.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

7.7. Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu karafiatek.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců.

8.8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné.
Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o

skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

•Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

•V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

7. Závrená ustanovení
1.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2.2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu karafiatek.cz, nebylo-li v konkrétním případěprokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3.3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4.4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

8.Reklamace

•Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace karafiatek.cz a právním řádem platným v ČR. •Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese obchod.karafiatek@seznam.cz

•Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

•Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na obchod.karafiatek@seznam.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

•K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. •Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení.

Dále je nutné, aby kupující v případě že prodávajícímu zasílá vadné zboží k reklamaci jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Ochrana osobních údaj:

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Jan Karafiát a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se Jan Karafiát zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Jan Karafiát se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.

Zákazník využíváním služeb karafiatek.cz dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na obchod.karafiatek@seznam.cz

Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.